Politika společnosti

Společnost TDS ZAMPRA spol. s r.o. se zabývá výrobou a opravami zvedacích, manipulačních a dopravních zařízení pro doly. Dobré jméno společnosti je podloženo dlouholetým působením na trhu a na poctivém a seriózním jednání se zákazníky.

Vedení společnosti zajišťuje zlepšování efektivity systému managementu jakosti, především zlepšováním technických řešení realizovaných produktů a služeb také prostřednictvím stanovených cílů a kontrolních mechanizmů k monitorování dosažení cílů.

Vedení společnosti usiluje o:

  • Přesné určení potřeb a očekávání zákazníků, jejich plnění a orientace na zákazníka, jeho spokojenost je prioritou všech zaměstnanců a základním cílem společnosti.
  • Vývoj a zlepšování systému managementu jakosti společnost zabezpečuje:
    • plněním politiky společnosti,
    • zajišťováním dostupnosti nezbytných zdrojů pro zabezpečování rozvoje systému managementu jakosti,
    • pravidelným přezkoumáním systému managementu jakosti.
  • Společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své zaměstnance a podporuje účast zaměstnanců ve zlepšování systému managementu jakosti, zejména realizací oprávněných návrhů zaměstnanců ke zlepšování QMS.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí 2.1.2023

Ing. Kateřina Tomášová
jednatelka