O společnosti Zampra, s.r.o.

Společnost TDS ZAMPRA, spol. s r. o. podniká od roku 1992 v oblasti strojírenské výroby se zaměřením na vývoj, konstrukci a produkci zařízení do hlubinných dolů. Mezi hlavní výrobní artikly společnosti patří nejen různé druhy hydraulických manipulačních zařízení HPV atd. , ale také přepravní vozíky a soupravy kabin určené pro práci v dolech, které zajišťují přepravu materiálu, nerostných surovin i personálu. Kromě českého trhu dodává společnost tato zařízení také do dalších zemí s rozšířeným hlubinným dobýváním nerostných surovin, jako jsou např. Polsko, Slovensko a další. Integrální součástí podnikatelských činností společnosti je také vlastní výzkum a vývoj, konstrukce a testování těchto zařízení. Lze říci, že produktové portfolio společnosti je téměř výhradně výsledkem vlastního výzkumu a vývoje, příp. výsledkem kooperací ve výzkumu a vývoji s třetími subjekty. Veškeré aktivity společnosti TDS ZAMPRA, spol. s r.o. jsou umístěny ve vlastních prostorách. V roce 2004 získala firma certifikát řízení jakosti dle normy ISO 9001. Společnost TDS ZAMPRA, spol. s r.o. je stabilizovanou společností s dlouhou historií, stabilizovaným portfoliem odběratelů a odbornou, technickou i finanční kapacitou pro vývoj a výrobu produktů, které jsou díky svým vlastnostem a kvalitě schopny najít uplatnění na českém i zahraničních trzích.

Hydraulické mobilní zařízení 

Soupravy kabin 

Výhybky 

Hydraulické přepravní vozíky 

Hydraulické přepravní manipulátory

Hydraulická montážní komora

Historie společnosti

Společnost TDS ZAMPRA, spol. s r.o. byla založena a zapsána do obchodního rejstříku dne 14. července 1992. V počátcích se TDS ZAMPRA, spol. s r.o. zaměřila na zámečnickou výrobu a lisování za studena. Vyráběla ve výrobních a skladovacích objektech bývalé přidružené výroby Zemědělského družstva Frýdlant nad Ostravicí, které v roce 1997 odkoupila a následně postupně zrekonstruovala dle požadavků strojírenské výroby. S rostoucí spoluprací s OKD a.s. se zaměřila na vývoj a výrobu zařízení pro hlubinné doly. V současnosti se společnost již řadu let specializuje na výrobu hydraulických a dopravních zařízení. Nosným produktem se v této oblasti stala závěsná dráha pro dopravu materiálu a osob s obchodním označením ZD24. Ta se stala dominantou výrobního programu společnosti.