Hydraulické mobilní zařízení

Hydraulické manipulační zařízení HMZ 8, 10,16,,22– DUO je určeno ke zvedání, manipulaci a přepravě břemen na závěsné dráze ZD 24A, ZD 24B, ZD24C a D130, případně jiných vhodných typech drah do úklonu ± 300. HMZ DUO je sestaveno ze dvou hydraulických manipulačních zařízení spojených spojovací tyčí. Je zavěšeno na nosných vozících. Pohon zajišťuje hydraulický válec s jednoduchým řetězovým kladkostrojovým převodem. Dvojice tažných řetězů se připojuje na břemeno buď přímo, nebo pomocí nosných vahadel